Tarief Logopedie

Logopedie zit in het basispakket van de zorgverzekering en wordt dus vergoed vanuit de basisverzekering. Volwassenen (vanaf 18 jaar) betalen eerst het eigen risico, voor zover dat nog niet gebruikt is. De gecontracteerde tarieven (zie hieronder) worden rechtstreeks aan uw zorgverzekeraar gedeclareerd. Onze praktijk heeft contracten met alle zorgverzekeraars, behalve de Achmeagroep. Wanneer u verzekerd bent bij een zorgverzekeraar die valt onder de Achmeagroep (oa Zilveren Kruis, FBTO, Interpolis) ontvangt u zelf de rekening volgens het contractvrije tarief (zie hieronder) en wordt een gedeelte door uw zorgverzekeraar vergoed. Voor logopedie heeft u een verwijzing van uw huisarts of specialist nodig.

Gecontracteerde Tarieven Logopedie 2024

Indien u verzekerd bent bij een zorgverzekeraar waarmee wij een overeenkomst hebben, dan brengen wij het tarief dat met uw zorgverzekeraar is afgesproken in rekening. De kosten van uw behandeling worden rechtstreeks aan uw zorgverzekeraar gedeclareerd. Logopedie wordt vergoed vanuit het basispakket. Bent u 18+ dan, betaalt u wel uw eigen risico, indien u dit nog heeft.

 Contractvrije Tarieven Logopedie 2024

  • Reguliere individuele zitting logopedie 25 min: € 47,50
  • Individuele zitting stotteren 50 min: € 95,00
  • Anamnese en onderzoek na verwijzing: € 95,00
  • Eenmalig logopedisch onderzoek: € 95,00
  • Overleg met derden: € 90,00
  • Verslaggeving aan derden: € 47,50

Het bijwonen van overleg in het kader van cluster 2 onderwijs wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar. Voor overleg en verslaglegging betreffende kinderen met een cluster-2 arrangement hanteren wij de volgende tarieven:

  • Deelname aan een groot overleg: € 90,00 (excl. uittoeslag € 25,00)
  • Verslaggeving op verzoek van school/ambulant begeleider: € 47,50

Tarief Psychosociale Begeleiding en Coaching

De begeleidingskosten per 1 januari 2024 zijn € 97,50 per bijeenkomst van een uur voor particulieren. Zakelijk gelden aangepaste tarieven. Psychosociale therapie is vrij van BTW. Gedeeltelijke vergoeding is mogelijk vanuit de aanvullende verzekering. Het bedrag dat u vergoed krijgt verschilt per zorgverzekeraar. U kunt hiervoor kijken op de website www.nvpa.org.

Kwaliteitsregister-Paramedici-logo

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren