Collega Coaches/Trainers

Jacqueline van den Eerenbeemt: www.praktijkdemuntel.nl
Ardie Nooijen-Kuijpers: www.orato.nl
Michiel Scholte: www.michielsbegeleidingspraktijk.com

Stottertherapie

Vereniging Stottercentra Nederland: www.stottercentra.nl
Stotter Informatie Centrum: www.stotteren.nl
Nederlandse Vereniging voor Stottertherapeuten: www.nedverstottertherapie.nl

Groepstherapie voor stotteren: Damstégroep: www.damstegroep.nl

European Fluency Specialists: www.europeanfluencyspecialists.eu

Logopedie

Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie: www.nvlf.nl
Het Logopedie Collectief Den Bosch: www.logopediecollectief.nl

Psychotherapie

Beroepsvereniging voor Gespecialiseerde Psychosociaal therapeuten: www.nvpa.nl                                           Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ): www.rbcz.nu                                                        Phoenix Opleidingen: www.phoenixopleidingen.nl

Kwaliteitsregister-Paramedici-logo

logo NFS

nvst_logo

logo-stottercentra

logo%20EFS

logo-nvpa

logo-NVLF

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Uw privacy is in de praktijk gewaarborgd. Voor meer informatie zie het privacyreglement.