Mijn naam is Cécile Janssen. Ik ben logopedist en spraak-taalpatholoog. Ik houd mij voornamelijk bezig met kinderlogopedie. In mijn behandelingen vind ik het belangrijk een prettige sfeer te creëren waarin kinderen en ouders zich op hun gemak voelen en daardoor openstaan voor ontwikkeling. Mijn enthousiasme, invoelingsvermogen en creativiteit komen daarbij goed van pas.

In 1992 studeerde ik af als logopedist aan de Hogeschool Midden Nederland. Na enige tijd werkervaring te hebben opgedaan in een praktijk en in een verpleeghuis, begon ik aan de studie Spraak- en Taalpathologie aan de Katholieke Universiteit Nijmegen, die ik in 1997 afrondde.

Sinds 2002 werk ik als logopedist in de praktijk in Den Bosch (Maaspoort). Mijn kennis en ervaring liggen bij het onderzoeken en behandelen van voornamelijk kinderen die problemen hebben op het gebied van:

  • spraak- en taalontwikkeling (bijv. taalontwikkelingsachterstand, taalontwikkelingsstoornis (TOS), slechte verstaanbaarheid, spraakproductieproblemen)
  • articulatie (bijv. slissen, onduidelijk spreken)
  • mondgewoonten (bijv. foutief slikken, open mondgedrag)
  • auditieve functies (bijv. luisterproblemen, moeite met het onthouden van auditief aangeboden informatie)
  • beginnende geletterdheid en aanvankelijk lezen (bijv. klanken herkennen in woorden, auditieve analyse en synthese (‘hakken en plakken’), klank-tekenkoppeling)

Ouders worden nauw bij de behandeling betrokken om goed te kunnen aansluiten bij de hulpvraag en tot een passende aanpak voor ieder kind te komen.

Het vak logopedie is voortdurend in ontwikkeling. Om van de laatste ontwikkelingen op de hoogte te blijven, volg ik geregeld na- en bijscholingscursussen. De laatste jaren heb ik me onder andere verdiept in; semantisch-pragmatische stoornissen, logopedie en tandheelkunde (OMFT oromyofunctionele therapie), onderzoek en behandeling van fonologische stoornissen (Hodson en Paden, Metaphon), luisterproblemen, leesproblemen en dyslexie, logopedische begeleiding van meertalige kinderen, woordvindingsproblemen, Metataal, Prompt en de Denkstimulerende Gespreksmethodiek (DGM).

Cecile-Janssen

Cécile Janssen

Locatie: Den Bosch

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren