Transgender en stemproblemen

De term genderdysfonie staat voor de stemklacht, die ontstaat bij de transitie van man-naar-vrouw. (En soms ook andersom van vrouw-naar-man maar dat komt in de praktijk veel minder vaak voor) Je stem past niet bij wie je bent en hoe je je voelt.

Het hoofddoel van de logopedische behandeling is het verhogen van de stem. De gemiddelde toonhoogte van vrouwen ligt hoger dan die van mannen en er is een bepaalde overlappingszone tussen beide gemiddelden, waarbinnen de stem zowel als mannelijk als vrouwelijk beoordeeld wordt. De logopedie helpt om de stem op een ontspannen, natuurlijke manier binnen dit grensgebied te brengen.

Naast de stem zijn er meerdere factoren in de communicatie, die anders zijn bij mannen en vrouwen, zoals houding en beweging, gebaren en mimiek,  intonatie, articulatie en ook de manier van hoesten, lachen, huilen en niesen.

Praktijk Uitjezelf begeleidt mensen met deze vaak indrukwekkende en emotionele transitie zowel op psychosociaal vlak als op gebied van lichaamstaal, stem- en spraakveranderingen.

De begeleiding is gericht op al deze factoren en behelst:

  • lichaamsbewustzijn: oogcontact, mimiek, gebaren, houding, lichaamstaal, bewegen.
  • een optimaal ontspannen ademhaling,
  • stemtraining: resonans, toonhoogte, luidheid
  • articulatietraining: pittig en verstaanbaar spreken
  • intonatietraining: beklemtoning en levendigheid
  • gedachtentraining en emotietherapie
  • psychosociale begeleiding

Vaak gaat  de transitie naar vrouwelijkheid in de stem samen op met het vorderen van het medische en persoonlijke traject van gendertransformatie. Hoe meer je je afstemt en contact kunt maken met je vrouw-zijn, hoe makkelijker en natuurlijker de vrouwelijke manier van communiceren verloopt. Praktijk Uitjezelf biedt ondersteuning bij dit proces.